Monday, March 12, 2012

Atas Dasar Iman...

La ilaha illallah. Tidak ada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang layak ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang layak diikuti melainkan Allah. Tidak ada yang patut dicintai melebihi Allah. Tunduk, pasrah dan tawakal hanya kepada Allah. Kalimat inilah yang sungguh-sungguh akan menguatkan diri kita di mana dan bila-bila sahaja.

Saudaraku,
Mari resapi kandungan dan makna kalimah tauhid itu. Renungkanlah bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dengan cermat menanamkan keyakinan yang begitu kukuh dalam diri anak-anak mereka. Agar mereka sejak kecil tidak keliru menempatkan perasaan tunduk dan patuh kepada selain Allah. Agar mereka sejak usia belia tidak keliru menyingkapi rasa takut kepada selain Allah. Agar mereka sejak kanak-kanak telah mampu mewarnai diri dengan segenap perasaan yang selalu berdekatan dengan keberadaan Allah. Ibnu Umar pernah meriwayatkan sebuah sabda Rasulullah, ‘Jangan acukan tongkat pada anak-anakmu(agar dia takut kepadamu). Tapi jadikanlah mereka takut kepada Allah’.


Jadi, topik ini dimulakan dengan dua kisah daripada Al Quran yang cukup memberi makna kepada mereka yang menghayatinya.
i.                     Kisah pertama iaitu kisah Mukmin aali firaun. Boleh rujuk surah Al Ghafir ayat 28-55. Kisah ini menceritakan bahawa seorang lelaki berketurunan firaun yang telah menerima hidayah Allah dan menyembunyikan keimanannya daripada firaun. Namun, apabila melihat kebenaran di perkotak katikkan, dia bangkit untuk mempertahankan Nabi Musa AS. Dia sanggup berhadapan manusia yang paling berkuasa ketika itu disaat tiada orang yang berani melawannya, namun dia bangkit menyatakan kebenaran mempertahankan Nabi Musa yang ingin dibunuh firaun bersama komplotnya kerana menyatakan kebenaran Islam.
ii.                   Kisah kedua digambarkan oleh Allah SWT dalam surah Yasin ayat 20-32. Lelaki ini telah mendengar dakwah dan terus menyambutnya setelah dia melihat dalil-dalil yang benar dan logik. Lantas, dia terus menyampaikan apa yang diyakininya kepada masyarakat sekeliingnya. Sanggup datang dari pedalaman kampung demi menyampaikan risalah Islam. Diceritakan bahawa setelah lelaki tersebut beriman dengan Islam dan tanpa ragu serta berlengah dia terus berdakwah kepada kaum dengan menyeru supaya mengikuti para Rasul.

Jadi, daripada dua kisah yang dipamerkan Al Quran kepada manusia cukup jelas dalam menyelami hakikat keimanan dan kepercayaan pada diri manusia. Dalam kitab ‘Fi Zilal Al Quran’, Syed Qutb memberi komen yang cukup cantik mengenai kisah tersebut. Syed Qutb menulis,
Apabila hatinya merasakan hakikat iman, maka hakikat inipun bergerak di dalam hatinya dan dia tidak dapat lagi mendiamkan dirinya. Dia tidak dapat lagi duduk di rumahnya apabila ia melihat kesesatan, kekufuran dan kejahatan di sekelilingnya. Dia terus keluar mendapatkan kaumnya membawa keimanan yang terpacak di dalam hati dan bergerak dalam perasaannya, sedangkan kaumnya mendustakan para rasul dan mengancam mereka. Dia datang mendapatkan mereka dari daerah pedalaman negeri itu untuk melaksanakan kewajipannya, iaitu untuk menyeru kaumnya kepada kebenaran dan menghalangkan mereka dari melakukan kezaliman dan pencerobohan terhadap para rasul yang hampir-hampir dilakukan mereka.
Orang ini mempunyai ‘aqidah yang hidup di dalam hati nuraninya dan itulah yang mendorongnya datang dari daerah pedalaman negeri itu.
Yakni orang yang berda’wah seperti ini tanpa meminta upah dan mencari keuntungan adalah orang yang benar. Jika tidak, apakah yang membuat dia sanggup bersusah payah andainya tidak kerana semata-mata menjunjung perintah dari Allah? Apakah yang mendorong mereka memikul tugas da’wah? Dan menghadapi manusia dengan ‘aqidah yang berlainan dari ‘aqidah yang dipegang mereka? Dan sanggup mendedahkan diri mereka kepada gangguan tindakan jahat, ejekan dan penindasan mereka, sedangkan dia tidak mendapat apa-apa hasil dan tidak pula meminta apa-apa upah darimereka?
Kerana suara fitrah di dalam hatinya lebih kuat dari segala pendustaan dan ancaman.

Ulasan tersebut sebenarnya sudah cukup membuatkan kita terdiam dan akhirnya mengakui hakikat keimanan yang lahir dari hati seterusnya menggerakkan jiwa dan raga manusia. Antara salah tanggapan mengenai iman termasuklah dengan mengecilkan skop keimanan serta Islam itu sendiri. Mereka sibuk menyembunyikan diri(beruzlah) untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan keyakinan bahawa itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri daripada kemaksiatan dan api neraka. Memang dari satu sudut, benar. Namun, akhirnya nanti kita takut bahawa kitalah yang akan dilabelkan sebagai ‘orang baik yang dibinasakan’ ataupun ‘ahli ibadat yang bermain-main’ sebagaimana dinyatakan oleh Ustaz Muhammad Ahmad Ar Rasyid dalam Muntolaq.

Sidang pembaca sekalian,
Ada hakikat keimanan yang lebih besar yang perlu difahami dengan jelas. Iman seperti yang diimani ialah percaya dengan hati, mengakui dengan lidah, dan beramal dengan anggota. Maka, tidak boleh tidak, kita perlu jadikan segala tindakan kita berlandaskan iman yang kita yakini. Saya ingin bertanya kepada para pembaca, sejauh mana kita menjadikan segala hidup kita ini ibadah dan atas dasar iman? Adakah belajar, makan, tidur, sukan, membaca, bercakap dan sebagainya kita lakukannya atas dasar iman kita?

Sangat rugilah jika tindak-tanduk kita dilakukan atas dasar hawa, nafsu, kehendak orang lain dan macam-macam lagi. Namun, yakinlah bahawa Allah itu Maha Pengampun. Ramai orang yang menyatakan keimanannya, namun tidak kelihatan apa yang diimaninya itu. Dan ramai juga yang menganggap iman itu hanya di hati tanpa perlu dilihat melalui zahirnya. Begitu juga, ramai yang mengatakan sayangnya terhadap sesuatu perkara namun tidak mampu untuk berjuang dengan perkara tersebut.

Kesimpulannya, sebelum mengimani akan sesuatu perkara adalah perlunya untuk mengetahui dan memahami dengan baik akan perkara tersebut. Jadi, Islam yang kita anuti ini bukan sekadar agama retorik namun ia sebenarnya merangkumi segala aspek. Islam itu perlu didalami ilmunya, barulah iman dan akidah itu akan terpasak dalam diri seterusnya membuatkan diri itu tidak dapat duduk diam lantas menyedari perlunya untuk menyampaikan apa yang diyakini itu kepada orang lain. Itulah sebenar-benar ‘milestone’ ataupun batu loncatan hidup kita sebenarnya kerana sifat iman itu mutaharrik(bergerak) bukan pasif.

Hakikatnya, IMAN itulah yang menolak kita untuk terus hidup. IMAN jugalah yang menolak kita untuk terus berdakwah, berukhuwwah, dan lain-lain. IMAN jugalah yang menolak kita untuk melakukan segala-galanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi, pastikan setiap gerak-geri, tindak-tanduk, serta amalan kita dilakukan berdasarkan iman bukannya yang lain-lain. Moga bermanfaat bagi mereka yang membaca dan mengamalkan.

Sekian sahaja. Wassalam..

No comments:

Post a Comment