Monday, March 12, 2012

Atas Dasar Iman...

La ilaha illallah. Tidak ada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang layak ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang layak diikuti melainkan Allah. Tidak ada yang patut dicintai melebihi Allah. Tunduk, pasrah dan tawakal hanya kepada Allah. Kalimat inilah yang sungguh-sungguh akan menguatkan diri kita di mana dan bila-bila sahaja.

Saudaraku,
Mari resapi kandungan dan makna kalimah tauhid itu. Renungkanlah bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dengan cermat menanamkan keyakinan yang begitu kukuh dalam diri anak-anak mereka. Agar mereka sejak kecil tidak keliru menempatkan perasaan tunduk dan patuh kepada selain Allah. Agar mereka sejak usia belia tidak keliru menyingkapi rasa takut kepada selain Allah. Agar mereka sejak kanak-kanak telah mampu mewarnai diri dengan segenap perasaan yang selalu berdekatan dengan keberadaan Allah. Ibnu Umar pernah meriwayatkan sebuah sabda Rasulullah, ‘Jangan acukan tongkat pada anak-anakmu(agar dia takut kepadamu). Tapi jadikanlah mereka takut kepada Allah’.


Jadi, topik ini dimulakan dengan dua kisah daripada Al Quran yang cukup memberi makna kepada mereka yang menghayatinya.